خرید فایل( ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند)


خرید فایل( ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند)

ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

هدف از این مقاله ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در موسسات آموزشی می باشد

دانلود ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

آمیخته بازاریابی ارزش ویژه برند دانلود مقاله آمیخته بازاریابی ارزش ویژه برند در موسسات آموزشی تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند موسسات آموزشی
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 711 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

دانلود مقاله رشتهمدیریت بازرگانی

ارزیابی اثرات عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

(مطالعه موردی:موسسات آموزشی)
 
 
 
 
 
چکیده
ارزش ویژه برند در موسسات آموزشی موضوعی است که در کشور ما بررسی نشده است و تحقیق حاضر برای اولین بار ارتباط بین آمیخته بازاریابی خدمات و ارزش ویژه برند موسسات آموزشی را بررسی می

ادامه مطلبhttp://fedoranet.ir/univ/article12960.html