دانلود (تعلیم و تربیت از دیدگاه مولوی در مثنوی)


دانلود (تعلیم و تربیت از دیدگاه مولوی در مثنوی)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _تعلیم و تربیت از دیدگاه مولوی در مثنوی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از تعلیم و تربیت از دیدگاه مولوی در مثنوی ببرید

ارزش تعلیم و تربیت آدمی و زیانهایی که بر اثر فقدان یا نقصان آن دامن گیرفرد و جامعه تواند شد، از سوئی، و احتمال انحراف آن از مسیر صحیح در مدت نسبتاً طولانی رشد کودک از سوی دیگر، ایجاب می‌کند که فعالیت‌های مربوط به تعلیم و تربیت به درستی صورت گیرد.


ادامه مطلبhttp://fedoranet.ir/univ/article2928.html